ABOUT HIVICO

Về Công Ty Chúng Tôi

HIVICO – Chuyên sản xuất và cung cấp cây giống cấy mô. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng cho khách hàng. Chúng tôi tập trung việc vận hành đồng bộ tất cả các khâu: quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý sản xuất, quy trình quản lý nhân sự, tài chính, quy trình giải quyết kế hoạch, bán hàng… nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống cho khách hàng, đồng thời đào tạo đội ngũ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp thông qua hợp tác chặt chẽ với các nhà tư vấn kỹ thuật thế giới

TESTIMONIALS

Cảm nhận khách hàng

Điều này là do dịch vụ tuyệt vời của họ, giá cả cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng. Nó hoàn toàn mới mẻ để có được một liên lạc cá nhân như vậy.

KEVIN HARDSON
KHÁCH HÀNG

Điều này là do dịch vụ tuyệt vời của họ, giá cả cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng. Nó hoàn toàn mới mẻ để có được một liên lạc cá nhân như vậy.

KEVIN HARDSON
KHÁCH HÀNG

Điều này là do dịch vụ tuyệt vời của họ, giá cả cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng. Nó hoàn toàn mới mẻ để có được một liên lạc cá nhân như vậy.

KEVIN HARDSON
KHÁCH HÀNG
OUR TEAM MEMBERS

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

SẾP PHÚ

SẾP CHÍ

SẾP OANH

SẾP HƯƠNG